Disclaimer TrippaTrading.

Het gebruik van deze website (https://trippatrading.com) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Gebruik van informatie

TrippaTrading streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op deze website te verstrekken. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat TrippaTrading niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. TrippaTrading aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website of voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of een van haar andere sociale mediaplatforms, kan niet zonder meer een relatie tussen TrippaTrading en de gebruiker van de website tot stand worden gebracht.

TrippaTrading is geen financieel adviseur. TrippaTrading garandeert niet dat de door haar geformuleerde conclusies en de gegeven signalen en/of suggesties zullen leiden tot winst of verlies. Wie investeert, loopt een financieel risico. Cypto- en forexmarkten kunnen extreem volatiel (bewegend) zijn en zeer gewelddadige prijsbewegingen kunnen niet worden vermeden. Iedereen die op ludieke wijze gebruik maakt van de suggesties van TrippaTrading dient voor zichzelf een risicoplan op te stellen en waar nodig advies in te winnen bij zijn financieel adviseur.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat beleggen risico's met zich meebrengt en dat TrippaTrading noch haar aangestelden op enigerlei wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van de informatie, tips, rapporten en/of producten en suggesties die via TrippaTrading haar website of andere sociale mediaplatforms worden gedeeld. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en neemt er nota van dat het ten strengste verboden is om de Informatie, tips, rapporten en producten op welke manier dan ook te reproduceren, openbaar te maken en/of bekend te maken aan derden .

E-mail

TrippaTrading garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, aangezien tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook kan de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig worden gegarandeerd vanwege de bijbehorende veiligheidsrisico's. Door per e-mail met TrippaTrading te corresponderen zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging, aanvaardt u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. TrippaTrading heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid of inhoud. TrippaTrading aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van TrippaTrading zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TrippaTrading. Lees hier meer over in de algemene voorwaarden.

risico's

De Abonnee, gebruiker en elke bezoeker van TrippaTrading erkent en aanvaardt dat beleggen risico's met zich meebrengt en dat TrippaTrading of zijn aangestelde hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld. De Abonnee, gebruiker en elke bezoeker van TrippaTrading, inclusief maar niet beperkt tot lezers en internetbezoekers, is als enige verantwoordelijk voor hoe zij de informatie gebruiken die aan hen beschikbaar is gesteld, inclusief maar niet beperkt tot TrippaTrading 'tips, rapporten en/of andere producten, en gepubliceerde informatie en suggesties. Niemand van TrippaTrading en/of een van zijn aangestelden is een beleggingsadviseur. Daarom moeten de uitgebrachte suggesties niet worden gezien als beleggingsadvies en mogen ze ook niet worden gezien als een aanleiding om over te gaan tot een belegging. Crypto-, forex- of hefboomhandel is zeer volatiel en brengt risico's met zich mee waardoor u uw kapitaal kunt verliezen of verminderen. Houd er rekening mee dat er grote prijsschommelingen kunnen zijn in crypto en forex, wat het risico met zich meebrengt dat u uw kapitaal verliest of verlaagt. TrippaTrading of zijn aangestelde zal nooit winst beloven, dus u zult altijd zelf moeten controleren of dit past bij uw risicoprofiel. Raadpleeg indien nodig uw persoonlijk financieel adviseur. TrippaTrading is GEEN financieel adviseur.

>
nl_NLDutch